usluge koje pružamo:

Poslovi
zaštite od požara

Izrada
dokumentacije

Obuka i provera znanja
iz oblasti zaštite od požara

Još neke od naših usluga:

Preventivno vatrogasno obezbeđenje

Usluga referenta zaštite od požara

Servisiranje i kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara

Mi smo tu zbog Vas.

Potrebne su Vam još neke informacije?

Gde se nalazi Vama najbliža organizaciona jedinica?

naši timovi:

Obučenih polaznika
Servisiranih mobilnih uređaja za gašenje požara
Pređenih kilometara na terenu
Strana projektne dokumentacije

naša vizija je ...

… da  postanemo vodeća domaća  kompanija u pružanju kvalitetne usluge pre svega jačanjem pozicija na domaćem tržištu, ugovaranjem novih poslova i prodorom na nova tržišta, a sve na osnovama dugogodišnje tradicije, znanja, konkurentnosti, inovativnosti i pouzdanosti;

  • da svake godine rastemo kao firma i usvajamo nova rešenja protivpožarne zaštite
  • da u roku od 5 godina udvostručimo naše kapacitete i omogućimo veću dostupnost našim korisnicima
  • da postanemo i ostanemo lideri u segmentu protivpožarne zaštite.
Iskustvo:
90%
Posvećenost naših zaposlenih:
84%
Stručnost i obučenost naših zaposlenih:
86%
Volja i htenje za sticanjem novih znanja:
90%

Želite da saznate nešto više o našoj kompaniji?

naša misija je ...

… razvijanje i održavanje poslovnih odnosa s domaćim i stranim partnerima osiguravajući visoke standarde kvaliteta iz područja zaštite od požara. koji se temelje na dugogodišnjem znanju i tradiciji, inovativnosti kao i snažnoj društvenoj odgovornosti i poverenju. 

fire-fighter-2098461_1280

Vaša sigurnost je naša obaveza.

Naši partneri:

Najnovije

Pogledajte više...