usluge koje pružamo:

Poslovi
zaštite od požara

Izrada
dokumentacije

Obuka i provera znanja
iz oblasti zaštite od požara


kompletnu ponudu naših usluga pogledajte ovde

Još neke od naših usluga:

Preventivno vatrogasno obezbeđenje

Usluga referenta zaštite od požara

Servisiranje i kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara

Mi smo tu zbog Vas.

Potrebne su Vam još neke informacije?


slobodno pitajte

Gde se nalazi Vama najbliža organizaciona jedinica?


samo na jedan klik od Vas

naši timovi:

Naš tim
Beograd


Naš tim
Beograd

Naš tim
Niš


Naš tim
Niš

Naš tim
Požega


Naš tim
Požega

Naš tim
Novi Sad


Naš tim
Novi Sad

Obučenih polaznika
Servisiranih mobilnih uređaja za gašenje požara
Pređenih kilometara na terenu
Strana projektne dokumentacije

Samo neki od naših projekata…

Poslovi zaštite od požara

Obuka i provera znanja

Izrada dokumentacije

Servisiranje i kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara

Obuka i provera znanja

Servisiranje i kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara

Servisiranje i kontrolisanje instalacija hidrantnih mreža

Obuka i provera znanja:

Izrada dokumentacije

Poslovi zaštite od požara
naša vizija je …

… da  postanemo vodeća domaća  kompanija u pružanju kvalitetne usluge pre svega jačanjem pozicija na domaćem tržištu, ugovaranjem novih poslova i prodorom na nova tržišta, a sve na osnovama dugogodišnje tradicije, znanja, konkurentnosti, inovativnosti i pouzdanosti;

  • da svake godine rastemo kao firma i usvajamo nova rešenja protivpožarne zaštite
  • da u roku od 5 godina udvostručimo naše kapacitete i omogućimo veću dostupnost našim korisnicima
  • da postanemo i ostanemo lideri u segmentu protivpožarne zaštite.

Iskustvo:
90%
Posvećenost naših zaposlenih:
84%
Stručnost i obučenost naših zaposlenih:
86%
Volja i htenje za sticanjem novih znanja:
90%

Želite da saznate nešto više o našoj kompaniji?


više o nama

naša misija je …

… razvijanje i održavanje poslovnih odnosa s domaćim i stranim partnerima osiguravajući visoke standarde kvaliteta iz područja zaštite od požara. koji se temelje na dugogodišnjem znanju i tradiciji, inovativnosti kao i snažnoj društvenoj odgovornosti i poverenju. 

fire-fighter-2098461_1280

Vaša sigurnost je naša obaveza.

Naši partneri:

transnafta
srbija-sume
gsp
srbija-kargo
saobracajni-fakultet-cip
ratel
infrastruktura-zeleznice-srbije
mup-republike-srbije
quantum-printing-house
kavim-jedinstvo-vranje
zavod-za-zdravstvenu-zastitu-studenata-nis
centar-za-kriznu-politiku
opsta-bolnica-leskovac
hidro-alfa-sokobanja
dom-zdravlja-lucani-logo
institut-za-preventivu
millenium-bet

Najnovije


Poslovi zaštite od požara

Zaštita od požara Sistem zaštite od požara (zaštita od požara) obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći […]


Servisiranje i kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara

U svom sastavu imamo tri opremljena servisa u kojima vršimo kontrolu i servisiranje protivpožarnih aparata. Servisi se nalaze u Beogradu, Nišu i Kraljevu, a usluge smo u mogućnosti da vršimo na čitavoj teritoriji Srbije. Usluge servisiranja i kontrole PP aparata, obavljaju stručno osposobljena lica sa potrebnim sertifikatima, a posedujemo i neophodno odobrenje MUP-a za obavljanje […]


Izrada dokumentacije

Izrada dokumentacije iz sfere protivpožarne zaštite: Da bi organizacija zaštite od požara u privrednim subjektima bila štocelishodnija, MUP Republike Srbije vrši njihovu kategorizaciju prema ugroženosti od požara. U zavisnosti od toga u koju kategoriju ugroženosti od požara spada neki privredni subjekt, sleduje i obaveza tog privrednog subjekta da sačini i primenjuje određene interne normativne ili […]


Obuka zaposlenih i provera njihovog znanja iz oblasti zaštite od požara

Požar je najlakše ugasiti u fazi njegovog nastanka. Kad se požar razvije u razbuktalu fazu, da bi se on eliminisao, neophodno je angažovanje profesionalne vatrogasne jedinice. Tada su materijalna razaranja ogromna, a može lako doći i do gubitka ljudskih života. Zato je veoma bitno da zaposleni u privrednim subjektima eventualno nastali požar uoče što pre, […]

Pogledajte više…