Uncategorized

Servisiranje i kontrolisanje instalacija hidrantnih mreža

Posted on

Servisiranje i kontrolisanje instalacija hidrantskih mreža i mobilnih uređaja za gašenje požara(ručnih protivpožarnih aparata) Za uspešno gašenje početnih požara nije dovoljno samo da su zaposleni privrednog subjekta u kome je nastao požar obučeni i uvežbani u gašenju požara i da imaju na raspolaganju sredstva za gašenje početnih požara (ručne protivpožarne aparate i hidrante), već je […]