Usluge

Poslovi zaštite od požara

Posted on

Zaštita od požara Sistem zaštite od požara (zaštita od požara) obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći […]

Usluge

Servisiranje i kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara

Posted on

U svom sastavu imamo tri opremljena servisa u kojima vršimo kontrolu i servisiranje protivpožarnih aparata. Servisi se nalaze u Beogradu, Nišu i Kraljevu, a usluge smo u mogućnosti da vršimo na čitavoj teritoriji Srbije. Usluge servisiranja i kontrole PP aparata, obavljaju stručno osposobljena lica sa potrebnim sertifikatima, a posedujemo i neophodno odobrenje MUP-a za obavljanje […]

Usluge

Izrada dokumentacije

Posted on

Izrada dokumentacije iz sfere protivpožarne zaštite: Da bi organizacija zaštite od požara u privrednim subjektima bila štocelishodnija, MUP Republike Srbije vrši njihovu kategorizaciju prema ugroženosti od požara. U zavisnosti od toga u koju kategoriju ugroženosti od požara spada neki privredni subjekt, sleduje i obaveza tog privrednog subjekta da sačini i primenjuje određene interne normativne ili […]

Uncategorized

Servisiranje i kontrolisanje instalacija hidrantnih mreža

Posted on

Servisiranje i kontrolisanje instalacija hidrantskih mreža i mobilnih uređaja za gašenje požara(ručnih protivpožarnih aparata) Za uspešno gašenje početnih požara nije dovoljno samo da su zaposleni privrednog subjekta u kome je nastao požar obučeni i uvežbani u gašenju požara i da imaju na raspolaganju sredstva za gašenje početnih požara (ručne protivpožarne aparate i hidrante), već je […]