Usluge

Servisiranje i kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara

U svom sastavu imamo tri opremljena servisa u kojima vršimo kontrolu i servisiranje protivpožarnih aparata. Servisi se nalaze u Beogradu, Nišu i Kraljevu, a usluge smo u mogućnosti da vršimo na čitavoj teritoriji Srbije.
Usluge servisiranja i kontrole PP aparata, obavljaju stručno osposobljena lica sa potrebnim sertifikatima, a posedujemo i neophodno odobrenje MUP-a za obavljanje ove vrste posla.

Vrsta opreme koju servisiramo

Poslove servisiranja i ispitivanja PP aparata vršimo za sve vrste i tipove PP aparata, i to:
– PP aprate punjene prahom pod stalnim pritiskom i bez stalnog pritiska za automobile i kamione (S-1,S-2,S-3 kg) kao i za PP aparate za industrijske hale, benzinske pumpe, garaže (S-6, S-9, S-12, S-50, S-100 kg)
– CO2 aparate za gašenje požara električnih instalacija (CO2-5, CO2-10, CO2-30, CO2-60 kg)

Vrsta usluge

Naše usluge podrazumevaju:
– kontrolno ispitivanje i servisiranje svih vrsta i tipova protivpožarnih aparata
– merenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži sa izdavanjem zapisnika
– ispitivanje na hladni vodeni pritisak protivpožarnih aparata tipa S i CO2 sa izdavanjem zapisnika
– zamenu neispravnog dela novim radi osposobljavanja aparata za rad Na zahtev korisnika u najkraćem mogućem roku u mogućnosti smo da vršimo vanrednu kontrolu i servisiranje PP aparata